วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556


จำหน่ายอลูมิเนียมแผ่น 7075, 6061, 5083, จำหน่ายแผ่นสแตนเลส 304,304l,316,316l,อลูมิเนียมตัด,รับทำงานอลูมิเนียมตามแบบ, รับทำงานสแตนเลสตามแบบ, จำหน่าย อลูมิเนียมตามแบบ, สแตนเลสตามแบบ, งานสั่งทำตามแบบ, รับกลึงงานตามแบบ, งานกลึง, รับกลึงงาน, โรงกลึง, รับทำ งานกลึงอลูมิเนียม


อลูมิเนียมแผ่น 7075

สแตนเลสแบ่งขาย

 


จำหน่ายอลูมิเนียมแผ่น 7075, 6061, 5083, จำหน่ายแผ่นสแตนเลส 304, 316l, รับทำงานอลูมิเนียมตามแบบ, รับทำงานสแตนเลสตามแบบ, จำหน่าย อลูมิเนียมตามแบบ, สแตนเลสตามแบบ, งานสั่งทำตามแบบ,รับกลึงงานตามแบบ, งานกลึง, รับกลึงงาน, โรงกลึง, รับทำ งานกลึงอลูมิเนียม, งานกลึงสแตนเลส,รับกลึงสแตนเลส, รับกลึงอลูมิเนียม, รับกลึง, รับทำ, ขึ้นรูป

อลูมิเนียม 7075, อลูมิเนียม 6061, อลูมิเนียม 5083,
อลูมิเนียม AL AA 5083 AA 6061 AA 7022 AA 7075
จำหน่าย อลูมิเนียม อัลลอย เกรด AA 7075 5083 AA 6061 AA 7022 AA 7075
ขายอลูมิเนียม 7075, ขายอลูมิเนียม 6061, ขายอลูมิเนียม 5083,
จำหน่าย แผ่น อลูมิเนียม 7075,จำหน่าย แผ่น อลูมิเนียม 6061,จำหน่าย แผ่น อลูมิเนียม 5083,

สแตนเลส 440C 2205 431 630
ขาย จำหน่าย สแตนเลส 440C 2205 431 630 ตัด แบ่ง ขาย ตาม ขนาด

ขาย แผ่น เพลา สแตนเลสตัด สแตนเลส แผ่น เพลา
SUS 304 316 316L 630 431 420J2

บจก. เอเชี่ยนพลัส ซัพพลาย จ.สมุทรปราการ
Tel. 087-6039752 02-1863711,02-1863713 Fax.02-1863712
E-mail: asianplussupply@hotmail.com www.asianplussupply.com

ขาย จำหน่าย แผ่น เพลา คอย คอยล์ อลูมิเนียม slit coil Aluminium อลูมิเนียม
อลูมิเนียม อัลลอย เกรด อะลูมิเนียม อัลลอย เกรด Aluminium Aluminum Alloy เกรด

ขาย จำหน่าย อลูมิเนียม 7075 5083 6061 7022 7075 5052 6063 1100 แบ่งขายแบ่งตัดขาย ตัดตามขนาด

ขายอลูมิเนียม 7075 5083 6061 อลูมิเนียม 6061 อลูมิเนียม 7022 อลูมิเนียม 7075 5083
AL5083 ,AL6061 ,AL7022, AL7075 ราคาถูก บริการ สามารถ จัดส่ง ฟรี กรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด

อลูมิเนียมผสมอัลลอย (Aluminum Alloys) ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายสามารถนำมาใช้ในงานวิศวกรรมโครงสร้างต่างๆ โดยมีการใช้มาตรฐานเทียบของอเมริกา (ANSI), เยอรมัน/ยุโรป (DIN), นานาชาติ (UNS/ISO) เป็นต้น การคัดเลือกอัลลอยให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งานปรกติจะพิจารณาระดับ ความสามารถในการทนแรงดึง (Tensile Strength), ความหนาแน่น (Density), ความเหนียว (Ductility), ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability), ความสามารถในการทำงาน (Workability), ความสามารถในการเชื่อม (Weldability), ความทนทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion Resistance) เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้อลูมิเนียมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากมีอัตราส่วนความแข็งแกร่งต่อน้ำหนักที่เหมาะสม ในขณะที่ อลูมิเนียมบริสุทธิ์อ่อนเกินไปสำหรับการใช้งาน และขาดความสามารถในการทนแรงดึง (Tensile Strength) ที่จำเป็นสำหรับ เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์

การตัดโดยใช้เครื่อง (Machine Cutting)
การเริ่มตัดชิ้นงานจนสิ้นสุดกระบวนการตัดชิ้นงานจะมีลักษณะเหมือนกับการตัดด้วยมือ อย่างไรก็ตามควรมีการตั้งค่าพารามิตเตอร์ต่างๆ ให้ถูกต้องมากขึ้นด้วย ในกรณีที่ทำการตัดด้วยความเร็วสูงและต้องการคุณภาพของรอยตัดที่ดี ซึ่งเราสามารถเลือกขนาดของปลายหัวตัดที่ใช้สำหรับตัดโลหะที่ความหนาต่าง ๆ กันได้จากตารางที่ผู้ผลิตให้มา นอกจากนั้นยังมีค่าจากพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น เชื้อเพลิงที่เริ่มใช้ , ความดันของออกซิเจน ,ความเร็วในการตัด แนะนำไว้ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นการปรับตั้ง Regulator ก็มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการตัดด้วยเช่นกัน

Plasma Cutter
o A plasma cutter, also sometimes called a plasma torch, uses a gas that is inert. The gas, or sometimes compressed air, is forced out at a high rate of speed through a nozzle. The gas is then bisected with an electrical current, which creates from the gas a stream of plasma. The plasma essentially melts the metal, which makes the cut.
Water Jet Cutter
o A water jet cutter is used to cut stainless in a very simple way. It uses, like its name implies, a thin stream of water propelled at an extremely high rate of speed. The water is shot forth with great pressure and "erodes" the metal. This method is often employed when cutting at a high temperature is not an option.

รับทำ งานสั่งทำตามแบบ, งานกลึง, โรงกลึง, งานกลึงอลูมิเนียม, งานกลึงสแตนเลส, ตามแบบ ตาม order
งานกลึง,รับกลึงงานตามแบบ,รับกลึง,รับผลิตชิ้นงาน,งาน CNC,งานเจียร ,รับกลึงงาน,

งานสั่งทำตามแบบ, งานกลึง, โรงกลึง, งานกลึงอลูมิเนียม, งานกลึงสแตนเลส, รับกลึง, ขึ้นรูป, สแตนเลส, อลูมิเนียม, ตามแบบ ตาม order
งานโลหะหมายถึงอะไร
กระบวนการนำโลหะมาใช้งานโดยผ่านกรรมวิธีต่างๆ เพื่อทำให้โลหะนั้นมีรูปร่าง คุณสมบัติ ตามที่ต้องการ เราสามารถนำโลหะไปใช้งานได้หลายประเภท เช่น...

•งานชิ้นส่วน หมายถึง การนำโลหะมาผ่านกรรมวิธีต่างๆ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการคุณสมบัติของโลหะ..
•งานโครงสร้าง หมายถึง การนำโลหะมาประกอบกันเป็นโครงสร้าง เพื่อใช้ในการรับแรงและยึดอุปกรณ์ต่างๆ
...ในการก่อรูปร่างขั้นแรกสุดชิ้นงานจะถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่ปราศจากรูปแบบ ตัวอย่างเช่น โลหะหลอมละลาย หรือโลหะที่เป็นแป้งผง เป็นต้น

•การหล่อโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลก เป็นวิธีการหล่อที่งายที่สุด เพราะจะเทน้ำโลหะลงในแบบ น้ำโลหะก็จะไหลลงในแบบเองตามแรงโน้มถ่วงของโลกจนเต็ม แบบเดียวกับการหล่อเทียนนั่นเอง
•การหล่อแบบอัด วัสดุที่ใช้หล่อจะถูกบีบอัดเข้าไปในแบบหล่อถาวร เช่นวัสดุหล่อแบบฉีด สำหรับวัสดุสังเคราะห์
•การหล่อด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ น้ำโลหะที่ถูกเทเข้าไป จะได้รับการบีบอัดเข้าไปในแบบหล่อที่หมุนด้วยแรงหนีศูนย์ เช่นการหล่อท่อ

สแตนเลสคือ อะไร

ขาย แผ่น เพลา สแตนเลสตัด สแตนเลส แผ่น เพลา SUS 304 316 316L 630 431 420J2
สแตนเลส หรือตามศัพท์บัญญัติเรียกว่า เหล็กกล้าไร้สนิม
เป็นเหล็กที่มีปประริมาณคาร์บอนน้อยกว่า 25% ของน้ำ้หนัก
มีส่วนผสมของโครเมียม อย่างน้อย 10.5% กำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1903
เมื่อนักโลหะวิทยาพบว่า การเติมนิเกิล โมบิดินัน ไททาเนียม หรือโลหะอื่นที่แตกต่างกัน
ไปตามชนิดของคุณสมบัติเชิงกล และการใช้ลงไปในเหล็กธรรมดา ทำให้เหล็กมีความต้า้นทานการเกิดสนิมได้

ประเภทของสแตนเลส

เกรด ออสเตนิติก (Austenitic)
แม่เหล็กดูดไม่ติด นอกจากส่วนผสมของโครเมียม 18%
แล้วยังมีนิเกิลที่ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนอีกด้วย ชนิดของออสเตนิติกเป็นที่นิยมใช้กัน
อย่างกว้างขวางมากที่สุดในบรรดาสแตนเลสด้วยกัน ส่วนออสเตนิติก
ที่มีส่วนผสมของโครเมียมสูง20%ถึง25% และนิเกิล10%-15%จะสามารถทนการเกิด
ออกชิไดซ์ ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งใช้ในงานทำส่วนประกอบของเตาหลอม
ท่อนำความร้อน และแผ่นกันความร้อนในเครื่องยนต์ จะเรียกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดทนร้อน(Heat resisting steel

เกรดเฟอร์ริติก (Ferritic)
ชึ่งเกรดนี้แม่เหล็กดูดติด มีส่วนผสมของคาร์บอนต่ำ
และมีโครเมียมเป็นส่วนผสมหลัก คิอประมาณ13% - 17%

เกรดมาร์เทนซิติก (Martensitic)
แม่เหล็กดูดติด โดยทั่วไปจะมีโครเมียมผสมอยู่ 12%
และมีส่วนผสมขอคาร์บอนในระดับปานกลาง มักนำไปใช้ทำ ส้อม มีด เครื่องครัว และเครื่องมือทางวิศวกรอื่นๆ
ซึ่งต้องการ คุณสมบัติเด่นในด้านการต้านทานการกัดกร่อน และความแข็งแรงทนทาน

เกรดดูเพล็กซ์ (Duplex)
แม่เหล็กดูดติด มีโครงสร้างหสมระหว่าง เฟอร์ไรต์ และ
ออสเตไนต์ มีโครเมียม ผสมอยู่ประมาณ 18% - 20% และนิเกิล 405-8%
เหล็กชนิดนี้มักถูกนำไปใช้ งานที่มีคลอรีนสูง เพื่อป้องกันการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion)
และช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน ที่เป็นรอยร้าวอันเกิดจากแรงกดดัน
(stess corrosion crackund resistance) เหล็กกล้าชุบแข็งแบบตกผึก
(precipitation haedening steel) มีโครเมียมผสมอยู่ 17% และ นิเกิล ทองแดง
และ ไนโอเบียม ผสมอยุ่ด้วย เนื่องจากเหล็กชนิดนี้สามารถชุบแข็งได้ในคราวเดียวกัน
จึงเหมาะสำหรับทำแกน ปั้ม หัววาล์ว และส่วนประกอบของอากาศยาน
สแตนเลส สตีล ที่นิยมใช้กันทั่วโลก คือ เกรด ออสเตนิติก และ เฟิอร์ริติก ซึ่งคิดเป็น95%
ของเหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ธาตุผสมทางเคมีคาร์บอน(Carbon)คอร์บอน(c)
เป็นธาตุที่มีอยู่ในเหล็กกล้าไร้สนิม โดยทั่วไปจะไม่เกิน0.15%(ยกเว้น เหล็กกล้าไร้สนิม กลุ่มมาร์เทนซิติก)

เหล็กกล้าไร้สนิมที่มีคาร์บอนต่ำ จะเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อนตามขอบเกรน
เพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปเย็นตลอดจนเพิ่มความสามารถในการเชื่อม
เหล็กกล้าไร้สนิมส่วนใหญ่ผสมคาร์บอนอยู่2ช่วงคือ0.02%(<=0.03%)และ0.07%(0.04-0.15%)
นอกจากนี้ การผสมไททาเนียม หรือ ไน โอเบียม ไปในเหล็กกล้าไร้สนิม
จะช่วยให้จับตัวกับคาร์บอนและ ให้ผลดีต่อคุณสมบัติทั้งสามข้อที่กล่าวมา
เหมือนเหล็กกล้าไร้สนิมคาร์บอน0.02% เหล็กกล้าไร้สนิม ที่ในเกรดมีอักษร(L)กำกับ
จะควบคุมคาร์บอนไม่ให้เกิน0.03% ทำให้สามารถเชื่อมได้ดี มีความต้านทานต่อการกัดกร่อน
ตามขอบเกรน(Intergranular corrosion) และความสามารถในการขึ้นรูปเย็นสูงกว่าเกรดที่มีคาร์บอนสูงกว่า
โครงเมียน(chromium)โครเมียม(Cr)ช่วยเพิ่มความต้านทาน ต่อการกัดกร่อดในสภาพบรรยากาศทั่วไป
โดยผสมอยู่ในเหล็กกล้าไร้สนิมอย่างน้อย10.5%
แต่เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อเหล็กกล้าไร้สนิมมีการกระจายของโครเมียมอยู่2ช่วง
คือ12%(10.5-14.0%)และ17%(16.0-24.0)ถ้าผสมโครเมียมเกินกว่า30 %จะทำให้เหล็กเปราะ

นิเกิล(Nickel) นิเกิล(ni) ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อดแบบมุมอับในสารละลายกรด
เพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปเย็น ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการเชื่อม
เหล็กกล้าไร้สนิมส่วนใหญ่ผสมนิเกิลอยู่2ช่วงคือ0%(ปริมาณเเล็กน้อยติดมากับเหล็ก) และ 9% (6.0-15%

โมลิบดินัม(molybdenum)โมลิบดินัม(mo) ช่วยเสริมผลความต้านทานต่อการกัดกร่อดของโครเมียม
โดยเฉพาะการกัดกร่อดแบบมุมอุบ และช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนในสภาพคลอไรด์ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
ส่วนใหญ่ผสมโมลิบดินัมอยู่2 ช่วง คือ 0%(ปริมาณเล็กน้อยติดมากับหล็ก) และ2%(1.0-3.0%)

ไททาเนียม(ti)หรือ ไน โอเบียม (nb)ไททาเนียม(ti)หรือ ไน โอเบียม (nb) ช้วยต้านทานการกัดกร่อนแบบแขอบเกรน(intergranular corrosion)โดยทั้งสองตัวจะช้วยป้องกันการเกิดโครเมียมคาร์ไบร์ นอนจากนี้ ไททาเนียม หรือ ไนโอเบียม ยังเพิ่ม ความสามารถในการขึ้นรูปเย็น และความสามารถในการเชื่อมด้วย

คุณสมบัติทั้วไป และคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพของสแตนเลส เมื่อเปรียบเทียบกับวัสถุประเภทอื่น ชึ่งความหนาแน่นสูงของสแตนเลสแตกต่างจากวัสถุชนิดอื่นอย่างเ้ห็นได้ชัดคุณสมบัติเชิงกล สแตนเลสมีส่วนผสมของเหล็กประมาณ70-80%จึงมีคุณสมบัติในความแข็ง แกร่งสแตนเลสให้ค่าเป็นกลางของทั้งความแข็งแกร่งความเหนียว เนื่องจากมีสว่นผสมของธาตุเหล็กอยู่มากความต้านทานการกัดกร่อนเหตุใด สแตนเลสจึงทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าโลหะชนิดอื่น โลหะโดยทั้วไปจะทำปฎิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ เกิดเป็นฟีล์มออกไซด์บนผิวโลหะออกไซด์ที่เกิดบนผิวโลหะ ทั่วไปจะทำปฎิกิริยาออกซิไดซ์และทำให้พื้นผิวโลหะผุกร่อนที่เราเรียกว่าสนิม สแตนเลสที่มีโครเมียมผสมอยู่10.5%ขึ้นไปจะทำให้คุณสมบัติของฟีล์มออกไซด์บนผิวเปลี่ยน
เป็นฟีล์มป้องกันหรือพาสซิฟเลเยอร์๖passive layel)

สแตนเลสสำเร็จรูป

•สแตนเลสเส้น (Stainless Bar)
•สแตนเลสเส้นกลม (Stainless Round Bar)
•สแตนเลสเส้นสี่เหลี่ยม (Stainless Square Bar)
•สแตนเลสเส้นหกเหลี่ยม (Stainless Hexagon Bar)
•สแตนเลสเส้นฉาก (Stainless Angle)
•เส้นแบน (Stainless Flat Bar)
•แผ่น (Stainless Sheet) No. 304, 316L, 430
•สแตนเลสแผ่นเรียบ (Stainless steal sheet)
•สแตนเลสแผ่นลายกันลื่น Checker plate stainless steel
•สแตนเลสแผ่นเจาะรู
•แป๊ปสแตนเลส (Stainless Pipe) No. 304, 316L, 420
•แป๊ปสแตนเลสเงา (Stainless steal solid pipe)
•แป๊ปสแตนเลสด้าน (Stainless steel pipe ASTM)
•แป๊ปสแตนเลสด้านมีตะเข็บ
•แป๊ปสแตนเลสด้านไม่มีตะเข็บ (Seamless stainless pipe)
•แป๊ปสแตนเลสกลม (Round stainless pipe)
•แป๊ปสแตนเลสสี่เหลี่ยม (Square stainless steal pipe)
คุณสมบัติทางกายภาพของสแตนเลส
คุณสมบัติทางกายภาพของ สแตนเลส เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุประเภทอื่น ค่าที่แสดงในตารางที่1 เป็นเพียงค่าประมาณ เนื่องจากการเปรียบเทียบทำได้ยาก ค่าความหนาแน่นสูงของสแตนเลสแตกต่างจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของคุณสมบัติเกี่ยวกับความร้อนความสามารถ ทนความร้อนของสแตนเลส มีข้อสังเกต 3 ประการคือ

•การที่มีจุดหลอมเหลวสูง ทำให้มีอัตราความคืบดี เมื่อเทียบกับเซรามิก ที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 1000 องศา C°
•การที่มีค่านำความร้อนระดับปานกลาง ทำให้สแตนเลสเหมาะที่จะใช้ในงานที่ต้องทนความร้อน (คอนเทนเนอร์) หรือต้องการคุณสมบัตินำความร้อนได้ดี (เครื่องถ่ายความร้อน)
•การมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวระดับปานกลาง จึงสามารถใช้ความยาวมากๆ ได้ โดยใช้ตัวเชื่อมน้อย (เช่น ในการทำหลังคา)
คุณสมบัติเชิงกลของสแตนเลส
สแตนเลสโดยทั่วไปจะ มีส่วนผสมของเหล็กประมาณ 70-80% จึงทำให้มีคุณสมบัติของเหล็กที่สำคัญ 2 ประการคือ ความแข็งและความแกร่ง ในตารางที่ 2นี้ เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลกับวัสดุชนิดอื่น จะเห็นได้ว่า พลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมีความแข็งแรง และโมดูลัส ความยืดหยุ่นต่ำ ส่วนเซรามิกมีความแข็งแรงและความเหนียวสูง แต่มีความแกร่งหรือความสามารถรับ แรงกระแทกโดยไม่แตกหักต่ำ สแตนเลสให้ค่า ที่เป็นกลางของทั้งความแข็ง ความแกร่ง และความเหนียว เรนื่องจากมีส่วนผสมของธาตุเหล็กอยุ่มาก และจะมีเพิ่มขึ้นอีกในชนิดออสเตนิติก และตารางที่ 3 จะแสดงให้เห็นค่าความแข็งแรงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength) ของสแตนเลสไม่ว่า จะชนิดที่อ่อนตัวง่าย ซึ่งสามารถทำให้ขึ้นรูปเย็นได้ดี เช่น การขึ้นรูปลึก (Deep Drawing) จนถึงชนิดความแข็งแรงสูงสุด ซึ่งได้จากการขึ้นรูปเย็นหรือการทำให้เย็นตัวโดยเร็ว (Quenching) หรือชนิดชุบแข็ง แบบตกผลึก (Preciptation Hardening) ซึ่งเหมาะใช้ทำสปริง

ประโยชน์ของการใช้งานสแตนเลส

•ใช้ในสิ่งแวดล้อมที่กัดกร่อน (Corrosive Environment)
•งานอุณหภูมิเย็นจัด ป้องกันการแตกเปราะ
•ใช้งานอุณหภูมิสูง (High temperature)ป้องกันการเกิดคราบออกไซด์ (scale) และยังคงความแข็งแรง
•มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล (High strength vs. mass)
•งานที่ต้องการสุขอนามัย(Hygienic condition) ต้องการความสะอาดสูง
•งานด้านสถาปัตยกรรม (Aesthetic appearance) ไม่เป็นสนิม ไม่ต้องทาสี
•ไม่ปนเปื้อน (No contamiation) ป้องกันการทำ ปฏิกิริยากับสารเร่งปฏิกิริยา
•ต้านทานการขัดถูแบบเปียก (Wet abrasion resistance)
การเลือกใช้หรือซื้อสแตนเลส
ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ควรมีความรู้พื้นฐานสักเล็กน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

•ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ - ความรู้จะช่วยการตัดสินใจไม่เกิดปัญหาผิดพลาดและประหยัดราคา
•ความรู้เรื่องเกรดของวัสดุ- เลือกใช้เกรดวัสดุ ถูกต้อง ลดความเสี่ยง ช่วยลดหรือประหยัดจากการใช้วัสดุราคาแพงได้
•ความรู้ในการออกแบบ- การออกแบบที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประกอบ
•ความรู้ในการตก แต่งผิว- การตก แต่งผิวทำให้ดู สวยงามและมีราคาเพิ่มขึ้น
•การประยุกต์ใช้ในงานตก แต่งหรืองานเครื่องใช้ภายในบ้าน- ใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหรือแก้ไข
•การใช้การวางแผนการผลิต - การวางแผนการผลิตจะช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์

การตัดวัสดุในงานอุตสาหกรรมนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ได้แก่
 1. Plasma arc Cutting
 2. Oxyful Cutting
 3. Laser Cutting
 4. waterjet Cutting

การตัดโลหะเป็นงานที่ยากและใช้เวลาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้างานนั้นเป็นงานที่กำหนดค่าความผิดพลาดเอาไว้ต่ำมากหรือมีรูปร่างที่ไม่สามารถที่จะทำได้โดยใช้วิธีการเลื่อย ซึ่งการที่จะเลือกใช้การตัดแบบใด ก็ขึ้นอยู่กับว่างานนั้นเป็นงานที่ต้องการความพิถีพิถันหรือเป็นงานที่ต้องใช้ความเร็วเพียงใด

 1. Plasma arc Cutting

เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากในสถานที่ซ่อมบำรุง ซึ่ง Plasma arc Cutting ใช้การชาร์จแก๊สด้วยไฟฟ้า แล้วฉีดออกมาด้วยความเร็วสูงที่อุณหภูมิประมาณ 50,000 องศาฟาเรนไฮด์ขึ้นไป ซึ่งสามารถที่จะใช้ตัดแผ่นโลหะที่หนาขนาด 6 นิ้วได้

ข้อดีของ Plasma arc Cutting

Plasma arc Cutting ใช้เวลาในการตัดได้เร็วกว่าแบบ Oxyful Cutting และสามารถที่จะตัดโลหะที่มีขนาดหนากว่าได้ และยังมีราคาถูกกว่าแบบ Waterjet และ Laser ซึ่ง Plasma arc Cutting แบบระบบไนโตรเจนนั้นเหมาะสำหรับโลหะจำพวก สแตนเลสสตีล (Stainless steel) , อลูมิเนียม (Aluminium) และ นิกเกิล (Nickel) ส่วนแบบระบบออกซิเจนนั้นเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกคาร์บอน และไม่ทิ้งพวกตะกอนไนไตรด์

ข้อเสียของ Plasma arc Cutting

Plasma arc Cutting มีอายุการใช้งานที่ต่ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า ใช้แก๊สชนิดใด ความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ และจะเกิดรอยจากความร้อน ทิ้งอยู่บริเวณที่ทำการตัด ซึ่งถ้าทำการตัดโลหะในน้ำนั้นจะช่วยลดขนาดของรอยตัดที่เกิดจากความร้อนได้

 1. Oxyful Cutting

มีความสามารถที่เด่นมากในเรื่องของการตัดวัสดุจำพวก คาร์บอนสตีล การทำงานของ Oxyful Cutting จะใช้แก๊สอะเซทิลีนและออกซิเจน เพื่อสร้างเปลวไฟ สามารถนำตัดวัสดุจำพวก คาร์บอนสตีล (Carbon Steel) และ อัลลอยด์ (Alloy) ได้อย่างง่ายดาย แต่อย่างไรก็ตาม Oxyful Cutting ก็ยังสร้างรอยที่เกิดจากความร้อนเช่นกัน ทำให้ต้องนำมาตก แต่งรอยใหม่

ข้อดีของ Oxyful Cutting

Oxyful Cutting จะมีหัวฉัดหลายหัว ทำให้เหมาะสำหรับการผลิตที่ต้องการปริมาณจำนวนการผลิตที่สูง นอกจากนี้ Oxyful Cutting ยังเหมาะสำหรับตัดวัสดุที่ต้องนำไปทำการกลึง ไส ด้วย

ข้อเสียของ Oxyful Cutting

Oxyful Cutting ตัดโลหะได้ช้ากว่าระบบการตัดแบบอื่นมากและยังปล่อยให้เกิดรอยจากความร้อนในการตัดที่เป็นบริเวณกว้างกว่าแบบอื่น และยังให้ความแม่นยำในการตัดที่ไม่ละเอียดเท่ากับแบบ Plasma , Waterjet และ Laser

 1. Laser Cutting

แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นแสงที่มีความหนาแน่นสูงมาก ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.005 นิ้ว โดยที่ Laser Cutting นั้นประกอบไปด้วยส่วนประกอบพื้นฐาน 5 ส่วนด้วยกันได้แก่ the laser , beam-focusing optics , material-handing system , heat exchanger และ the control computer โดยที่ heat exchange จะทำหน้าที่ลดความร้อนของระบบ

ข้อดีของ Laser Cutting

Laser Cutting ให้ความแม่นยำที่สูงมากและทำให้รอยที่เกิดจากการตัดโลหะด้วยความร้อนมีขนาดเล็กที่สุดจากกลุ่มของการตัดโดยใช้อุณหภูมิ สามารถที่จะตัดคาร์บอนหนา 1 นิ้วได้ และยังใช้ทรัพยากรที่ประหยัดกว่าแบบ Plasma และ Oxyful

ข้อเสียของ Laser Cutting

ค่าใช้จ่ายในการใช้ Laser นั้นมีค่าสูงกว่าระบบการตัดแบบอื่นๆ ทั้งหมด แต่ความหนาของวัสดุที่จะทำการตัดมีความจำกัดและอาจจะมีปัญหาในการตัดวัสดุที่สะท้อนแสงได้

 1. Abrasive Waterjet Cutting

ทำการตัดโดยเพิ่มความดันน้ำให้ขึ้นไปถึง 60,000 psi (pounds per square inch) ซึ่งมีอนุภาคพอที่จะทำการตัดโลหะต่างๆ ให้ขาดได้ โดยจะมีการปล่อยสารกัดกร่อนเป็นแร่โกเมน ลงไปรวมกับกระแสน้ำก่อนที่จะออกจากหัวฉีด ซึ่งจากการผสมผสานกันนี้ทำให้สามารถตัดวัสดุต่างๆ ได้หลากหลายกว่าการใช้น้ำตัดอย่างเดียว โดยทั่วไปการตัดส่วนมากจะตัดภายใต้น้ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดเสียงดังที่เกิดขึ้นอลูมิเนียม อัลลอย เกรด AA AL 5083 6061 7022 7075 5052 6063 1100 แบ่ง ขาย แบ่ง ตัด ขาย ตัดตามขนาด
ขายอลูมิเนียม 5083 อลูมิเนียม 6061 อลูมิเนียม 7022 อลูมิเนียม 7075
AL5083 ,AL6061 ,AL7022, AL7075

ขาย จำหน่าย แผ่น เพลา อลูมิเนียม แผ่น เพลา เกรด AA AL 7075 5083 6061 7022 7075
รับ จ้าง ตัด ขาย จำหน่าย แผ่น เพลา อลูมิเนียม แผ่น เพลา ตัด แบ่ง ขาย ตาม ขนาด แบบ กว้าง ยาว หนา ตาม

อลูมิเนียม 7075 AA5083 AA6061 AA7022 AA7075
อลูมิเนียม อัลลอย AA 7075 5083 AA 6061 AA 7022 AA 7075
ขาย แผ่น เพลา สแตนเลสตัด สแตนเลส แผ่น เพลา SUS 304 316 316L 630 431 420J2

อลูมิเนียมผสมโลหะเกรดพิเศษ (Aluminium Alloys)

เป็นโลหะอลูมิเนียมที่ผสมธาตุโลหะชนิดอื่น เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านความแข็งแรง

เกรดของอลูมิเนียมจะแตกต่างกันที่

 1. ส่วนผสมมของธาตุโลหะ เช่น แมกนีเซียม ซิลิกอน สังกะสี เป็นต้น
 2. กรรมวิธีในการทำ Heat treat จะมีกรรมวิธีในการทำที่เพิ่มความแข็งของพื้นผิว
 3. ความแข็งแรงของผิววัสดุ (อลูมิเนียมนั้นจะแข็งที่สุดก็ที่ผิวงาน เพราะว่า ผ่านการทำHeat treat)
 4. ความกระด้าง ผิวที่แข็งกว่า ก็ย่อมกระด้างกว่าเป็นธรรมดา แต่ความที่ทำง่ายกว่า ราคาจึงถูกกว่า
 5. ต่างกันที่ราคา เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง วัสดุที่ทำมาจากโรงงานเดียวกัน ภายใต้มาตรฐานเหมือนๆ กัน

ระยะหลัง อลูมิเนียม ถูกพัฒนาไปไกลมาก สามารถทำเป็น butted tube ได้ ไม่กระด้างโดยยังคงความแข็งแรงไว้ได้

รายละเอียดในเรื่องวิธีการทำและคุณสมบัติ

อลูมิเนียม 5083 (รีดแข็ง , H112) อลูมิเนียมกลุ่มผสมแมกนีเซียม สามารถชุบอะโนไดช์สีได้ดีมาก
ให้ผิวสวยงามเมื่อตัดกลึง สามารถใช้งานที่อุณหภูมิติดลบได้ดี นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก แม่พิมพ์ขึ้นรูปยางและโฟม อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ถังทนแรงดันสูง ตู้คอนเทนเนอร์ ชิ้นส่วนยานพาหนะและอาคาร อลูมิเนียม 5083

อลูมิเนียม 6061 (บ่มแข็ง , T651) อลูมิเนียมกลุ่มผสมแมกนีเซียม และซิลิกอน ที่สามารถบ่มแข็งได้ จึงมีความแข็งสูง
และทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม สามารถขัดเงาได้ดีและชุบอะโนไดซ์สีได้ผิวสวยงาม นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
แม่พิมพ์ฉีดโฟมและยาง โครงสร้างยานพาหนะและอาคาร หมุดย้ำราวสะพาน อลูมิเนียม 6061

(จะมีกรรมวิธีในการทำที่ยุ่งยากกว่า ซับซ้อน สิ้นเปลืองแรงงาน และเวลา กว่าจะได้เป็นชิ้นงาน แต่ก็มีความคุ้มค่า
เพราะว่า เป็นอลูมิเนียมที่ไม่กระด้าง โดยสูญเสียความแข็งแรงไปไม่มาก)

อลูมิเนียม 7022 (บ่มแข็ง , T651) อลูมิเนียมกลุ่มผสมสังกะสี ที่มีความแข็งแรงสูงมาก ตัดกลึงง่าย สามารถชุบอะโนไดซ์แข็งได้ดี นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแผ่นนำความร้อน อลูมิเนียม 7022

อลูมิเนียม 7075 (บ่มแข็ง , T651) อลูมิเนียมกลุ่มผสมสังกะสี ที่มีความแข็งแรงสูงที่สุดในกลุ่ม ตัดกลึงง่าย สามารถชุบอะโนไดซ์แข็งได้ดีเยี่ยม นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โต๊ะเครื่องมือ แผ่นรองสแตมปิ้ง อลูมิเนียม 7075

อลูมิเนียม 2024 (บ่มแข็ง , T451) อลูมิเนียมกลุ่มผสมทองแดงจึงมีความแข็งแรงสูง และทนต่อการล้าได้ดี
นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติกหรือแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกในสูญญากาศ แม่พิมพ์รองเท้า
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โครงสร้างเครื่องบินอุปกรณ์จับยึดต่างๆ

อลูมิเนียม 5052 (รีดแข็ง , H112) อลูมิเนียมกลุ่มผสมแมกนีเซียม สามารถชุบอะโนไดช์สีได้ดีมาก
ให้ผิวสวยงามเมื่อตัดกลึง สามารถใช้งานที่อุณหภูมิติดลบได้ดี นิยมใช้ทำอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน แม่

ติดต่อ...........

บริษัท เอเชี่ยนพลัส ซัพพลาย จำกัด จ.สมุทรปราการ
Tel. 087-6039752 02-1863711, 02-1863713 Fax.02-1863712
E-Mail : asianplussupply@hotmail.com

http://www.pantipmarket.com/mall/asianplus/?node=products
http://asianplus.plazathai.com
https://sites.google.com/site/asianplussupply


วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

จำหน่ายอลูมิเนียมแผ่น เกรด 5052,อลูมิเนียม 6063, อลูมิเนียม 1100, อลูมิเนียม 5052, อลูมิเนียม 6063 ,จำหน่าย,ขาย,แผ่น,เพลา, อลูมิเนียม เกรด 5052,1100,6063, 5083,7075,6061,

จำหน่ายอลูมิเนียมแผ่น เกรด 5052,อลูมิเนียม 6063, อลูมิเนียม 1100, อลูมิเนียม 5052, อลูมิเนียม 6063 ,จำหน่าย,ขาย,แผ่น,เพลา, อลูมิเนียม เกรด 5052,1100,6063,5083,7075,6061,
AL5052,AA5052,AL6063,AL1100, อลูมิเนียมแผ่นเรียบ, Aluminium Plate,Rod,Round Bar,อลูมิเนียม 5083, อลูมิเนียม 6061, อลูมิเนียม 7075จำหน่ายอลูมิเนียม 1100, 5052, 6063, อลูมิเนียม 1100, อลูมิเนียม 5052, อลูมิเนียม 6063,
ขายอลูมิเนียม 1100, ขายอลูมิเนียม 5052, ขายอลูมิเนียม 6063,
แผ่นอลูมิเนียม 1100, แผ่นอลูมิเนียม 5052, แผ่นอลูมิเนียม 6063,
จำหน่ายแผ่นอลูมิเนียม 1100, จำหน่ายแผ่นอลูมิเนียม 5052, จำหน่ายแผ่นอลูมิเนียม 6063,
จำหน่าย ขาย แผ่น อลูมิเนียม อัลลอย เกรด 1100 5052 6063

อลูมิเนียม 1100, 5052, 6063, อลูมิเนียม 1100, อลูมิเนียม 5052, อลูมิเนียม 6063 ,
จำหน่าย ขาย แผ่น อลูมิเนียม เกรด AL AA , อลูมิเนียม 5083, อลูมิเนียม 6061, อลูมิเนียม 7075
อลูมิเนียม 5052, อลูมิเนียม 110, อลูมิเนียม 6063,
จำหน่ายอลูมิเนียม 1100, จำหน่ายอลูมิเนียม 5052, จำหน่ายอลูมิเนียม 6063,


แผ่นอลูมิเนียม 1100, แผ่นอลูมิเนียม 5052, แผ่นอลูมิเนียม 6063,
ขายอลูมิเนียม 1100, ขายอลูมิเนียม 5052, ขายอลูมิเนียม 6063

จำหน่ายแผ่นอลูมิเนียม เกรด AL 1100, 5052, 6063

ขาย จำหน่าย อลูมิเนียม แผ่น อลูมิเนียม เกรด 5052 1100 6063
จำหน่ายอลูมิเนียม 1100, จำหน่ายอลูมิเนียม 5052, จำหน่ายอลูมิเนียม 6063,

จำหน่าย อลูมิเนียม 1100 5052 6063
แผ่น อลูมิเนียม เกรด AL 1100, 5052, 6063 เพลา อลูมิเนียม 6063

Aluminium Plate AL 1100, 5052, 6063

บริษัท เอเชี่ยนพลัส ซัพพลาย จำกัด
Tel. 087-6039752 02-1863711,02-1863713 Fax.02-1863712
E-Mail : asianplussupply@hotmail.com

http://www.asianplussupply.com
http://asianplus.plazathai.com/


Aluminum 1100

Cold working is the most common way to form aluminum 1100. A cold metalworking process is any metal shaping or forming process that takes place at or near room temperature. Cold working is distinct from hot working, which involves the use of heat to reduce a metal’s resistance to physical deformation. A drawback to hot working processes is that sufficiently heating a metal can make it susceptible to corrosion. Also, heat can change the physical properties of a metal in undesirable ways. Aluminum is particularly sensitive to heat, and it can be difficult to predict the behavior of heated aluminum. For these and other reasons, aluminum alloys, 1100 in particular, are often cold worked. Aluminum 1100 can be shaped into many different products, including chemical equipment, railroad tank cars, fin stock, dials, name plates, cooking utensils, rivets, reflectors and sheet metal. The plumbing and lighting industries also use aluminum 1100, as do a wide variety of other industries.

Aluminum 1100 is among the softest aluminum alloys and therefore is not used for high-strength or high-pressure applications. Though it is usually cold worked, pure aluminum can be hot worked as well, and in such cases it is forged anywhere from 700°F to 950°F. More frequently, though, aluminum is shaped by spinning, stamping and drawing processes, none of which require the use of high heat. These processes produce aluminum shapes in the form of foil, plates, round bars or rods, sheets, strips, wire and many other shapes. Aluminum 1100 can also be welded; resistance welding is possible, but it can be difficult and usually requires the attention of skilled welders. Aluminum 1100 is just one of many common aluminum alloys. Aluminum 7075 is one of the strongest alloys and is used in architectural applications as well as in the construction of industrial process equipment and heavy machinery. 6061 aluminum is a general purpose alloy that is valued for its versatility.

Aluminium Sheets
(Item Code : Aluminium-Plates-Cheque-Plates-Alloy)
Aluminum Sheets & Plates that we offer are precisely designed for perfection. These products find extensive application in various industries and have gained popularity for their excellent features. Available in various specifications in terms of size and range, these are available in industry leading prices. Available in different shapes, sizes and grades such as HE30, T6, 6061, 6063 etc as per customer requirement. We offer aluminum alloy made up of high grade aluminum. Used in various commercial, industrial and domestic applications, we offer these aluminum alloys in various specifications.

Aluminium Pipe
The aluminum pipes we offer are appreciated for their excellent features such as durability, sturdiness and dimensional accuracy. These are available in different sizes, shapes and grades such as HE 30, T6, 6061, 6063 etc.

luminium round
(Item Code : Aluminium-Hex-Square-Flates)
We supply and export Aluminium Round, Hex, square, Flats and Profiles in different grades and sizes as per customer requirement
.
5052 Aluminum Alloy is a medium strength alloy containing Magnesium as its major alloying element. 5052 Aluminum alloy has good workability, a high fatigue strength and is very good for welding. It has very good corrosion resistance to seawater and the marine and industrial atmosphere. Typical applications include aircraft fuel/oil lines, fuel tanks, other transportation areas, sheet metal work, appliances and lighting, wire, and rivets.
http://www.stockcarsteel.com/aluminum-sheet/5052-aluminum-sheet/
Aluminum Sheet Coil
We leading stockist of Aluminum Sheet used for covering insulation system, its also known as jacketing material.

Currently 22-27 Gauge Materials in coil form are readily available with us.

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “อลูมินา” แล้ว เชื่อว่าผู้ฟังหลาย ๆ ท่านอาจจะไม่เคยรู้จัก หรือได้ยินชื่อของวัสดุชนิดนี้มาก่อน แต่แท้ที่จริงแล้ว อลูมินาเป็นวัสดุเซรามิกชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นกันทั่วไป ทั้งในชีวิตประจำวันและ ในอุตสาหกรรมหลายชนิด จึงนับได้ว่าเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ต่อ มนุษย์มากที่สุดอย่างหนึ่ง ในวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับวัสดุชนิดนี้กัน

อลูมินามีชื่อทางเคมีว่า อลูมิเนียมออกไซด์ สูตรทางเคมีคือ Al2O3 พบในธรรมชาติในรูปของแร่คอรันดัม (corundum) โดยปกติจะมีสีขาวหรือไม่มีสี แต่หากมีสิ่งเจือปนในโครงสร้าง ของอลูมินาเล็กน้อย จะทำให้เกิดสีต่าง ๆ ทำให้มีความสวยงามมากขึ้น กลายเป็นแร่ที่มีค่า เช่น สีแดงของทับทิมเกิดจากมีธาตุโครเมียมอยู่ในเนื้ออลูมินา เป็นต้น โครงสร้างของอลูมินาประกอบด้วยพันธะระหว่างอะลูมิเนียมกับออกซิเจนที่มีความแข็งแรงมาก การทำลายพันธะดังกล่าว ต้องใช้พลังงานสูง ทำให้อลูมินามีความแข็งมาก โดยวัสดุที่แข็งแรงมากกว่าอลูมินา มีเพียงเพชรเท่านั้น นอกจากนั้นแล้ว อลูมินายังทนความร้อนและการกัดกร่อนจากสารเคมีชนิดต่าง ๆ ได้ดีอย่างยิ่ง และมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีอีกด้วย

อลูมินาที่ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตขึ้นจากแร่บอกไซต์ โดยกระบวนการที่มีชื่อว่า กระบวนการของเบเยอร์ เพื่อกำจัดสิ่งเจือปน และเปลี่ยนอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ให้เป็นอลูมินา อลูมินาที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตโลหะอลูมิเนียม ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 10 นำไปใช้ในรูปของอลูมินาโดยตรง

ประโยชน์ของอลูมินามีมากมาย นอกจากจะใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อให้เกิดความแข็งแรง มากขึ้นแล้ว ยังสามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์หลายชนิด เช่น ใช้ทำวัสดุทนไฟในเตาเผาและเตาหลอม วัสดุขัดถู ลูกบดและผนังกรุหม้อบดสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ถ้วยเผาสาร (crucible) สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณี หัวพ่นทรายสำหรับงานตกแต่งผิวโลหะ แผ่นรองวงจรไฟฟ้ารวม (IC) สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หัวเทียนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้ทำฝาครอบหลอดไฟโซเดียมที่ให้ความสว่างสูง และยังใช้เป็นชิ้นส่วนของ อวัยวะทดแทน เช่น ข้อต่อกระดูกเทียม เป็นต้น จากการสำรวจของกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (MITI) ในปี 1997 พบว่าเฉพาะที่ญี่ปุ่นประเทศเดียว ตลาดผลิตภัณฑ์อลูมินาก็มีมูลค่าถึงเกือบ
2.5 แสนล้านเยน หรือประมาณ 1 แสนล้านบาท จึงนับได้ว่าเป็นวัสดุที่มีศักยภาพ ทางการตลาดที่น่าสนใจมากชนิดหนึ่ง


เพลา สแตนเลส อลูมิเนียม 5083 6061 7075 ทองแดง ทองเหลือง แผ่น เพลา
ตัด แบ่ง ขาย ตาม ขนาด แบบ ตาม ที่ ต้องการ
สแตนเลส เกรด SUS 304 304L 316 316L 431 416 630 420J2 430 440C 301 เพลา กลวง สแตนเลส
ราคา ขาย อลูมิเนียม 7075 5083 6061 7022 6063 1100
ทองแดง C1100 ทองเหลือง ทองเหลืองลายเสือ เหล็กตัดแก๊ส
ตัดพลาสม่า ตัดเลเซอร์ ตัดแก๊ส ตัดเลื่อย (Plasma Laser Shearing Saw Gas Cutting)
ตัด แบ่ง ขาย ตาม ขนาด แบบ ตาม ที่ ต้องการ

ติดต่อ.........

บริษัท เอเชี่ยนพลัส ซัพพลาย จำกัด จ.สมุทรปราการ

Tel. 087-6039752 02-1863711,02-1863713 Fax.02-1863712
E-Mail : asianplussupply@hotmail.com

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

แผ่นอลูมิเนียม 5083,แผ่นอลูมิเนียม 6061,แผ่นอลูมิเนียม 7075,อลูมิเนียมแผ่น 5083,6061,7075

แผ่นอลูมิเนียม 5083,แผ่นอลูมิเนียม 6061,แผ่นอลูมิเนียม 7075,อลูมิเนียมแผ่น 5083,6061,7075 ,เพลาอลูมิเนียม,อลูมิเนียมแท่ง,กลม,ตัน 6061,7075,AA6061,AA7075, H112,T6,T651,
ขายอลูมิเนียม 6061, อลูมิเนียม 6061 ,จำหน่ายอลูมิเนียม 6061 ,แผ่นอลูมิเนียม อลูมิเนียมแผ่น 6061,
อลูมิเนียมอัลลอย เกรด AA AL 6061, เพลาอลูมิเนียม 6061, แผ่นอลูมิเนียม 6061,
อลูมิเนียม 6061 T6, อลูมิเนียม 6061 T651, จำหน่าย แผ่น เพลา อลูมิเนียม เกรด 6061 A6061
อลูมิเนียม 6061T6 6061T651 AA6061 AL6061
ขายอลูมิเนียม 6061 , จำหน่ายอลูมิเนียม 6061,
จำหน่าย ขาย แผ่น เพลา อลูมิเนียม อัลลอย AA AL 6061 7075 5083
อลูมิเนียม 6061, แผ่นอลูมิเนียม 6061, เพลาอลูมิเนียม 6061, ขายอลูมิเนียม 6061, อลูมิเนียมแผ่น 6061, จำหน่าย แผ่น เพลา อลูมิเนียม 6061, ขายแผ่นอลูมิเนียม 6061, จำหน่ายแผ่นอลูมิเนียม 6061

ขายอลูมิเนียม 5083, ขายอลูมิเนียม 7075, ขายอลูมิเนียม 6061,
จำหน่าย อลูมิเนียม 5083, จำหน่าย อลูมิเนียม 7075,
จำหน่าย อลูมิเนียม 6061, ขาย จำหน่าย แผ่น เพลา อลูมิเนียม 7075 5083 6061
อลูมิเนียม 5083 6061 7075 ขาย อลูมิเนียม เกรด 5083 , 6061 , 7075 จำหน่าย แผ่น อลูมิเนียม

อลูมิเนียม 6061, 5083, 7075
อลูมิเนียมตัด
อลูมิเนียม 5083 , อลูมิเนียม 6061,อลูมิเนียม 7022,อลูมิเนียม 7075
อลูมิเนียมตัด 5083 6061 7022 7075 6063 แบ่งขาย ตัดตามขนาด
AL5083 ,AL6061 ,AL7022, AL7075 แบบแผ่นและเพลา
นำเข้าและจัดจำหน่าย

อลูมิเนียมบริสุทธิ์นับว่าเป็นโลหะหล่อที่ใช้งานเกือบไม่ได้เพราะมีคุณภาพต่ำเกือบทุกกรณี ส่วนใหญ่จะใช้อลูมิเนียมผสมหล่อเป็น
ชิ้นงานต่างๆ เพราะอลูมิเนียมผสมมีคุณสมบัติเศษหลายอย่างเหมาะกับจุดประสงค์ในงานหล่อมาก โดยเหตุที่อลูมิเนียมผสมหล่อเป็น
จำนวนมากหาได้ง่าย มันมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะ อย่างกว้างขวางต่างกันออกไปสาเหตุที่ผสมนั้น อลูมิเนียมผสมผสมทุกชนิดจะต้องมี
คุณสมบัติสองประการที่จะต้องพิจารณา

ประการแรก:
คุณสมบัติทางการหล่อ ลักษณะทั้งหมดของธาตุที่ผสมจะเป็นตัวกำหนดว่าหล่อได้ง่ายหรือยากที่จะหล่องานนั้นได้ดี
และประการที่สอง:คุณสมบัติทางวิศวกรรม ผู้ใช้หรือนักออกแบบงานหล่อจะต้องสนใจคุณสมบัติข้อนี้เป็นพิเศษ ช่างหล่อจึงจำเป็นต้อง
ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทั้งสองประการนี้ควบคู่กันไปด้วย


ข้อได้เปรียบของอลูมิเนียมผสมหล่อ
ข้อได้เปรียบจริงๆ ทางวิศวกรรมของอลูมิเนียม ผสมหล่อก็คือน้ำหนักเบา(ต่อหน่วยปริมาตร) เบากว่าเหล็กประมาณ 3 เท่า
จึงได้เปรียบกว่าเหล็กในเรื่องความแข็งแรง(Strength) ต่อน้ำหนัก (Weight)หมายความว่าถ้าใช้อลูมิเนียมหนักเท่ากับเหล็ก ก็จะได้
ความแข็งแรงเท่ากับเหล็ก (Steel)แต่จะได้ความหนาเพิ่มขึ้น เช่นชิ้นส่วนอากาศยาน ถ้าใช้เหล็กจะได้ความหนาเพียง0.02 นิ้วเท่านั้น
แต่ถ้าใช้อลูมิเนียมผสมจะได้ความหนาถึง1/16นิ้ว หรือ 0.0625 นิ้ว สำหรับข้อได้เปรียบอื่นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ต้องการมีหลายประการ
ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติทางกลกว้างขวางกว่า กล่าวคือความแข็งแรง
ความแข็ง และคุณสมบัติทุกชนิดจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากตามธาตุผสม

หรือการอบชุบ ถ้าเปรียบเทียบกับเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวที่มีความแข็งแรงต่ำ
อลูมิเนียมผสมจะได้เปรียบเรื่องน้ำหนักเบากว่า

2. มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่ง

3. มีคุณสมบัติต้านการผุกร่อน เช่นทนการผุกร่อนต่อบรรยากาศธรรมดาหรือน้ำจืด

4. ไม่มีพิษ (Nontoxicity)จึงนิยมทำภาชนะต่างๆและเครื่องครัวพวกหม้อหุงข้าวเป็นต้น

5. เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี จึงนิยมทำชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

6. การตัดแต่งด้วยเครื่องมือกลกระทำได้ง่าย

7. มีคุณสมบัติทางการหล่อหลอมดี เพราะมีอุณหภูมิหลอมละลายเพียง
660oCเทียบกับเหล็กหล่อ 1135oC
นับได้ว่าอลูมิเนียมผสม

ใช้อุณหภูมิต่ำมากจึงไม่มีปัญหาเรื่องวัสดุทนไฟของเตาหลอม
และทรายหล่อเพราะอุณหภูมิเทต่ำนอกจากนั้นในทางปฏิบัติยังนิยมใช้แบบหล่อ

ถาวรและแบบหล่อแม่พิมพ์กันอย่างกว้างขวางอีกด้วย

8. ค่าขนส่วงานหล่ออลูมิเนียมต่อชิ้นถูกกว่าเหล็กเพราะน้ำหนักเบามากนั่นเอง

ข้อเสียเปรียบของอลูมิเนียมผสมหล่อ
1.ราคาแพงกว่าเหล็กหล่อและเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้าแต่ถ้าพิจารณาการใช้คิดเป็นปริมาตร
แล้วจะพอๆกับเหล็กเพราะอลูมิเนียมเบา

ได้ปริมาตรมาก แต่น้ำหนักน้อย ส่วนเหล็กปริมาตรเท่ากันจะต้องมีน้ำหนักมาก
(หนักกว่าอลูมิเนียม2.90เท่า หรือปริมาณ 3 เท่า)

2.ไม่ทนต่อการขัดสี (Abrasion) และการสึกหรอ
(Wear)

3.ไม่สามารถทำให้อลูมิเนียมผสมมีความแข็งแรงสูง
ความเหนียวสูง และความแข็งแรงสูงพร้อมกันเหมือนกับเหล็กผสม

4.ทนการผุกร่อน (Corrosion) หลายอย่างสู้พวกทองแดงนิเกิลผสม
และเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ไม่ได้


อลูมิเนียมประสมส่วนมากจะได้มาจากการเติม แมกนีเซียม,ซิลิกอน,สังกะสีและแมงกานีส ลงไปในอลูมิเนียมบริสุทธิ์ (Pure Alluminium)
จะได้โลหะผสมอลูมิเนียม ที่มีความคงทนและความแข็งแรงสูงแต่เปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายและเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดี อันเป็นคุณสมบัติของอลูมิเนียม
บริสุทธิ์จะเสื่อมไป
อลูมิเนียมผสมที่มีทองแดงผสมอยู่ในเนื้อ จะทำให้เพิ่มความแข็งมากขึ้นเมื่อมีทองแดงถึง 8% จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงดึง
( Tensile Stength ) ถ้ามีทองแดงถึง 12% จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านงานปาดผิวโลหะ แต่ความคงทนต่อการกัดกร่อนมีน้อยกว่า
อลูมิเนียมที่ไม่มีทองแดงผสมอยู่
อลูมิเนียมผสมจะทำการปาดผิวหรือกลึงได้ง่าย เมื่อใช้ความเร็วตัดสูงๆถ้ามีมีดเป็นเหล็กเครื่องมือ หรือเหล็กรอบสูง จะต้องใช้ความเร็วตัด
300-500 เมตร/นาที ถ้ามีดเป็นโลหะที่แข็งกว่านั้นอีกก็ให้ใช้ค่าความเร็วตัดถึง 2000 เมตร/นาที
หมายเหตุ Al-Alloys คืออลูมิเนียมผสม

วัสดุหล่อเย็นที่ต้องใช้ น้ำมันชนิดใส น้ำมันก๊าด
-ชิ้นงานที่ตัดเกลียวจะต้องใช้ หรือ หล่อเย็นด้วยน้ำมันก๊าด น้ำมันสน ปิโตรเลียม
สรุป

Al-Alloys ทำการกลึงจะต้องใช้ความเร็วตัดสูง มีดที่ใช้กลึงจะต้องมีมุมคายที่โตและใช้น้ำมันหล่อเย็น หรือหล่อลื่นที่เหมาะสม


1. อลูมิเนียมประสมเหนียว (Wrought Alloys) ใช้รีดหรือดึงเป็นแผ่น แถบ แท่ง ท่อโลหะ ลวด เป็นต้น

2. อลูมิเนียมประสมหล่อ (Casting Alloys) จะถูกใช้หล่อให้เป็นชิ้นส่วนต่างๆโดยใช้แบบหล่อทราย(G) แบบหล่อถาวร(GK) แบบหล่ออัด(GD)
หมายเหตุ
หล่อแบบถาวรชิ้นส่วนที่ออกมาจะมีขนาดที่แน่นอนกว่าแบบหล่อทรายเพราะแบบทำด้วยเหล็ก แบบหล่ออัดน้ำโลหะจะถูกอัดด้วยความดันลง
ในแบบหล่อซึ่งทำด้วยเหล็กเหนียวจะได้ขนาดที่แน่นอน

ตัวอย่าง
นอร์มของอลูมิเนียมประสมตาม DIN 1725 แบ่งโลหะผสมของอลูมิเนียมเหนียวและหล่อออกได้ถึง 50 ชนิด


Al Mg7 F34

Al คือ โลหะพื้น หรือ Aluminium (โลหะหนัก หรือ โลหะแม่คืออลูมิเนียม)

Mg7 คือ โลหะที่นำไปผสม 7% (คือเอาแมกนีเซียม Mg มาประสมประมาณ7%)

F34 คือ แรงดึงต่ำสุดที่ทนได้ (ค่าที่ได้จากการคำนวณ) หรือทนแรงดึงได้ 34 กก./มม2 หรือ 34 Kg/mm2 (34 กก./ตร.มม2)

อลูมิเนียมประสมชนิดเหนียว(นิ่ม) ที่สำคัญคือ
หมายเหตุ Gattung แปลว่าชนิดหรือประเภท
1.Gattung Al Cu Mg(ชุบแข็งได้)
ความหนาแน่น 2.8 กก/ดม3 อัตตายืดตัว 8-20%
สีประจำโลหะ สีแดงคล้ำ ความเค้นแรงดึงสูงสุดเมื่ออ่อน 18-24 Kp/mm2 เมื่อชุบแข็ง34-50 Kp/mm2
ส่วนประสม ทองแดง (Cu) ประมาณ 2.5-5%
แมกนีเซียม (Mg)ประมาณ 0.2-1.8%
แมงกานีส (Mn)ประมาณ 0.3-1.5%
นอกจากนั้นเป็น อลูมิเนียมทั้งหมด
ลักษณะใช้งาน
ตามท้องตลาดมีชื่อเรียกว่า Duralumin ชุบแข็งได้ด้วยความร้อนปกติ เป็นโลหะที่แข็งที่สุดในบรรดาอลูมิเนียมผสมทั้งหลายคุณสมบัติ
ในเชิงการทนการกัดกร่อนได้น้อยมากด้วยเหตุนี้เองเขาจึงมักใช้อลูมิเนียมประสมที่ไม่มีทองแดงอาบทับผิวบนwbrDuralumin หากต้อง การให้ปาดผิวโลหะได้สะดวก เขามักจะผสมตะกั่วลงไปด้วยเพื่อช่วยให้เศษกลึงแข็งดีดตัวเองออกหนีจากงานได้สะดวก ตะกั่วที่ประสม ประมาณ 1.5% (ห้ามใช้ทำภาชนะใส่อาหารเพราะตะกั่วเป็นพิษต่อร่างกาย พิษของตะกั่วทำรายเม็ดโลหิต)ในกรณีนี้เขียนนอร์มโลหะใหม่จะ
ได้ Al Cu Mg Pbเป็นโลหะที่เหมาะสมกับเครื่องกลึงอัตโนมัติ

สีที่ทาที่ปลายแท่งเปลี่ยนเป็นสีดำเทา
ที่ใช้งานของ Gattung Al Cu Mg
คุณสมบัติการขึ้นรูป พอใช้

คุณสมบัติการตัด ดี
ใช้ทำพวกยานพาหนะ, เครื่องบิน,งานเหมืองแร่,งานช่างกลโรงงาน,วัสดุโครงสร้างที่มีค่าสูงทนต่อแรงกระแทกAl Cu Mg Pb ใช้ทำพวก
ชิ้นส่วนกลึง(อัตโนมัติ) งานเจาะ


2. Gattung Al Mg Si (ชนิดชุบแข็งได้)
ความหนาแน่น 2.7 กก/ดม3 อัตตายืดตัว 8-25 %
สีประจำโลหะ สีขาว
ส่วนประสม
แมกนีเซียม(Mg) ประมาณ 0.6-1.4%
ซิลิกอน(Si) ประมาณ 0.6-1.6%
แมงกานีส(Mn) ประมาณ 0.6-1.0%
โครเมียม(Cr) ประมาณ 0-0.3%
นอกจากนั้นเป็นอลูมิเนียม(Al)ทั้งหมด
ความเค้นแรงดึงเมื่ออ่อน 11-13 kp/mm2เมื่อชุบแข็ง 20-23 kp/mm2
ลักษณะงาน
โลหะผสมนี้มีความแข็งแรงปานกลาง ชุบแข็งได้ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ขัดเป็นมันได้สวยมาก เหมาะที่ทำโครงสร้าง ชิ้นส่วน หรือชิ้น
ส่วนในงานอุตสาหกรรมเคมี ตามท้องตลาดที่เรียกว่า แพนทาล (Pantal) แอนตี้คอรอดาล (Anticorodal) ที่ใช้งาน ชิ้นงานที่ต้องการ
ความทนทานปานกลาง และทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี ใช้สร้างถังน้ำมันหรือถังเก็บน้ำมัน โรงงานทำอาหาร หรืองานสร้างเรือ


3.Gattung Al Mg 3
ความหนาแน่น 2.65 กก/ดม3ความเค้นแรงดึง 18-26 kp/mm2
สีประจำโลหะ เขียว เหลือง
ส่วนประสม
แมกนีเซียม(Mg) ประมาณ 2.0-4.0%
แมงกานีส(Mn) ประมาณ 0-0.4%
โครเมียม(Cr) ประมาณ 0-0.3%
นอกจากนั้นเป็น อลูมิเนียมทั้งหมด
ลักษณะงาน
มีชื่อเรียกว่า HYDRONALIUM มีความแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อนดียิ่ง โดยเฉพาะน้ำทะเล ขัดเงาได้ เคลือบสีสวย โดยวิธีเติมออกซิเจน
ที่ขั้วบวก (Anodic Oxidation)

ลักษณะที่ใช้งาน
ใช้ได้ดีงานที่ฉาบผิวด้วยไฟฟ้า ที่ต้องการความสวยงาม


4.Gattung Al Mg 7
ความหนาแน่น 22.6 กก/ดม3ความเค้นแรงดึง 22-25 kp/mm2
สีประจำโลหะ เขียว-แดง
ส่วนประสม
แมกนีเซียม(Mg) ประมาณ 7%
แมงกานีส(Mn) ประมาณ 0.4%
โครเมียม(Cr) ประมาณ 0.1%
นอกจากนั้นเป็น อลูมิเนียมทั้งหมด
ลักษณะงาน
มีความคงทนต่อน้ำทะเลและด่างอ่อนๆได้ดีกว่า Alบริสุทธิ์ และโลหะผสมที่ไม่ได้อัดผิวไว้ สามารถฉาบผิวมันได้ดีมาก ฉาบผิวด้วยไฟฟ้าได้ เชื่อมได้
ลักษณะงานที่ใช้
ชิ้นส่วนที่ต้องการความคงทนปานกลาง ต้องการความคงทนต่อการผุกร่อน และน้ำทะเลได้ดี งานต่อเรือ งานเคมี และโรงงานทำอาหาร


5.Guattung Al Cu Ni (ชนิดชุบแข็งได้)
คุณสมบัติ สีเทา - แดงอ่อน ความหนาแน่น - 2.8 กก/ดม3
ความเค้นแรงดึง 35-42 kp/mm2
อัตตายืดตัว 10-20%
ส่วนประสม
3.5-4.5% Cu 1.8-2.2% Ni 1.3-1.8% Mg
นอกจากนั้นเป็น อลูมิเนียมทั้งหมด
ลักษณะงาน
อลูมิเนียมประสมชนิดนี้ ชุบให้แข็งได้ คงความแข็งแรงได้ ณ อุณหภูมิงานสูงๆ นิยมใช้ทำชิ้นส่วนที่ต้องรับภาระสูงๆ ณ อุณหภูมิงานสูงๆ
เช่น เป็นชิ้นอัด ชิ้นตีขึ้นรูป ได้แก่ ฝาสูบและลูกสูบเครื่องยนต์ เป็นต้น


กรรมวิธีผลิตอลูมิเนียม คือนำไปถลุงโดยนำแร่บอกไซด์ที่มีสินแร่ประมาณ 55-60% มา สกัดเอา
อลูมิเนียม(Alumina) ออกเสียก่อนโดยการป่นแร่ ให้เป็นผงละเอียดแล้วนำมาเข้าเครื่องตุ๋นกับน้ำยาโด
ไฟอย่างเข้มข้น (NaOH)สารจะถูกต้มในหม้อพิเศษ(Autoklaven)ซึ่งปิดสนิทภายใต้ความกดดันประมาณ
7 บรรยากาศ อุณหภูมิ180 องศาเซลเซียสในการนี้สารที่เจือปนอยู่จะถูกแยกออกไปโดยการกรองและนำ
ไปเผาหรืออบให้แห้งในเตาหมุนด้วยอุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียสไล่น้ำที่ติดอยู่ในโมเลกุลของอลูมินา
ออกก็จะได้อลูมินาบริสุทธิ์ หรืออลูมิเนียมออกไซด์นี้จะถูกแยกด้วยไฟฟ้าในเตาไฟฟ้าอีก ในการนี้อุณหภูมิ
ออกไซด์จะต้องอยู่ในสภาพหลอมเหลวแต่เนื่องจากจุดหลอมเหลวของสารชนิดนี้สูงมาก( 2000องศา
เซลเซียส ) เขาจึงต้องใช้สารผสมที่เรียกว่าคลีโอไลท์(Cryolite) ซึ่งมีจุดหลอมเหลวอยู่ประมาณ900องศา
เซลเซียสปนสงไปเพื่อให้อลูมินาหลอมตัวได้ง่ายการแยกด้วยเตาไฟฟ้าจะใช้อุณหภูมิประมาณ 900-950
องศาเซลเซียสอลูมิเนียมจะแยกไปจับอยู่ที่ขั้วลบเป็นอลูมิเนียมบริสุทธิ์ สินแร่บอกไซด์ 4 ตันจะให้ผลึก
อลูมินาประมาณ 2 ตันและจะให้โลหะอลูมิเนียมประมาณ 1 ตัน

การถลุงอลูมิเนียมด้วยไฟฟ้าต้องใช้กำลังงานไฟฟ้ามากและต้องเป็นกำลังไฟฟ้าราคาถูกกล่าวกัน
ว่าการที่จะถลุงให้ได้อลูมิเนียม 1 ตันนั้นตองใช้ไฟฟ้าจำนวน18,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เสียเวลาถลุง
ทั้งหมอ 120 ชั่วโมงใช้ ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 5-6 โวลต์ ปริมาณกระแส 20,000-70,000 แอมแปร์
อลูมิเนียมในสมัยแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักถลุงใช้มิได้ถลุงด้วยไฟฟ้า แต่ถลุงด้วยปฏิกิริยาเคมีอื่นๆ
ต้นทุนการผลิตก็สูงมาก ในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนมหาราชของฝรั่ง อลูมิเนียมมีราคาสูงกว่าทองคำ
ภาชนะต่างๆที่ใช้ในพระราชวังสมัยนั้นนิยมทะด้วยอลูมิเนียม เพราะ เป็นโลหะหายาก อลูมิเนียมเพิ่งจะ
ใช้เป็นโลหะราคาถูกเมื่อมนุษย์รู้จักถลุงด้วยไฟฟ้าเมื่อประมาณ 70 ปีมานี้เอง
การนำอลูมิเนียมไปใช้งาน
เนื่องจากอลูมิเนียมมีความหนาแน่นน้อยน้ำหนักเบาและมีความเค้นแรงดึงสูงจึงนำไปใช้ทำเครื่องใช้ต่างๆ
เครื่องบิน ยานอวกาศ จรวด ขีปนาวุธ เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ แผ่นหลังคา กรอบโครงหน้าต่าง ประตู
บันได ในวงการอุตสาหกรรมใช้ทำถังภาชนะและถังรถบันทุกเคมีภัณฑ์และน้ำมัน ในวงการไฟฟ้าใช้ทำสาย
เคเบิลไฟฟ้าแรงสูง อลูมิเนียมบริสุทธิ์ ใช้ทำแผ่นสะท้อนในแฟลซถ่ายรูป จานสะท้อนแสง ในโคมไฟ
ไฟหน้ารถยนต์ นอกจากนี้อลูมิเนียมยังใช้ทำโลหะผสม เช่นทำโลหะ Alnico ซึ่งเป็นโลหะแม่เหล็ก นิยมใช้ทำ
ลำโพงวิทยุ แม่เหล็กที่ประสมอลูมิเนียมสามารถชุบิผิวให้แข็งด้วยกรรมวิธี Nitriding แผ่นอลูมิเนียมที่รีด
บางๆ เรียกว่า Aluminum Foil เช่น ซองห่อบุหรี่ และใช้เป็นวัสดุหีบห่อเพ่อความสวยงาม
และทำคอนเดนเซอร์วิทยุ
ประโยชน์ของอลูมิเนียม
อลูมิเนียมมีประโยชน์มากมายเห็นได้ทั่วไปนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังใช้ทำภาชนะหุงต้มและหีบห่อ
เช่น หม้อ กระทะ ถาด จาน ช้อน การะมัง แก้ว ฯลฯ
การกัดกร่อน
อลูมิเนียมบริสุทธิ์มีเม็ดเกรนละเอียด คงสม่ำเสมอดีมากโอกาสที่จะถูกกัดกร่อนด้วยสาเหตุจาก
เม็ดเกรนในโลหะนั้นไม่มีเลย ยิ่งกว่านั้นบนผิวจะมีฟิล์ม อลูมิเนียมออกไซด์บางๆติดอยู่ซึ่งเป็นฟิล์มทึบ
การกัดกร่อนจากบรรยากาศปกติจึงไม่มีเลย
วิธีป้องกันการกัดกร่อนอลูมิเนียมโดยวิธีเคมี เรียกว่า วิธีอีลอกซาน(Eloxal)
วิธีอีลอกซาน(Eloxal) การทำอีลอกซานให้นำชิ้นงานอลูมิเนียมนั้นมาแขวนเป็นขั้วบวกให้แผ่นตะกั่วเป็น
ขั้วลบนำกรดกำมะถันเจือจางเป็นอิเล็กโตไลต์ผ่านกระแสไฟตรงเข้าไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง กระแสไฟฟ้าจะทำ
ให้ผิวชิ้นงานอลูมิเนียม ณ ขั้วบวกเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมออกไซด์ คือฟิล์มบางๆปกปิดผิวอยู่โดยรอบโดย
ที่ขนาดของงานยังคงเดิมและชั้นฟิล์มอลูมิเนียมออกไซด์จะแข็งกว่าอลูมิเนียมแท้ๆ แม้จะหักหรืองอชิ้นงาน
นั้นอย่างไรฟิล์มนี้ก็จะไม่หลุดหรือแยกออกมาเลย มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า
อลูมิเนียมและโลหะผสมอลูมิเนียมที่ใช้ดกันตามบ้านเรือนทั่วๆไปได้แก่กรอบประตู หน้าต่าง มู่ลี่ ภาชนะ
เครื่องใช้ตอลดจน กระทะ ตอนบนของขวดใส่นมทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมบางๆ อลูมิเนียมมีความเหมาะสม
ที่ใช้ทำเป็นกระทะเพราะ นำความร้อนได้ดี และก็เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีด้วย ประกอบกับมีน้ำหนักบางจึงนำมา
ใช้ประโยชน์ใช้เป็นสายไฟฟ้าขึงพาดไปตามเสาไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีและแพร่หลายมาก

คุณสมบัติของอลูมิเนียมอัลลอย

อลูมิเนียม 5083 (รีดแข็ง , H112) อลูมิเนียมกลุ่มผสมแมกนีเซียม สามารถชุบอะโนไดช์สีได้ดีมาก
ให้ผิวสวยงามเมื่อตัดกลึง สามารถใช้งานที่อุณหภูมิติดลบได้ดี นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก แม่พิมพ์ขึ้นรูปยางและโฟม อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ถังทนแรงดันสูง ตู้คอนเทนเนอร์ ชิ้นส่วนยานพาหนะและอาคาร อลูมิเนียม 5083

อลูมิเนียม 6061 (บ่มแข็ง , T651) อลูมิเนียมกลุ่มผสมแมกนีเซียม และซิลิกอน ที่สามารถบ่มแข็งได้ จึงมีความแข็งสูง
และทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม สามารถขัดเงาได้ดีและชุบอะโนไดซ์สีได้ผิวสวยงาม นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
แม่พิมพ์ฉีดโฟมและยาง โครงสร้างยานพาหนะและอาคาร หมุดย้ำราวสะพาน อลูมิเนียม 6061

(จะมีกรรมวิธีในการทำที่ยุ่งยากกว่า ซับซ้อน สิ้นเปลืองแรงงาน และเวลา กว่าจะได้เป็นชิ้นงาน แต่ก็มีความคุ้มค่า
เพราะว่าเป็นอลูมิเนียมที่ไม่กระด้าง โดยสูญเสียความแข็งแรงไปไม่มาก)

อลูมิเนียม 7022 (บ่มแข็ง , T651) อลูมิเนียมกลุ่มผสมสังกะสี ที่มีความแข็งแรงสูงมาก ตัดกลึงง่าย สามารถชุบอะโนไดซ์แข็งได้ดี นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจำนวนน้อย อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแผ่นนำความร้อน อลูมิเนียม 7022

อลูมิเนียม 7075 (บ่มแข็ง , T651) อลูมิเนียมกลุ่มผสมสังกะสี ที่มีความแข็งแรงสูงที่สุดในกลุ่ม ตัดกลึงง่าย สามารถชุบอะโนไดซ์แข็งได้ดีเยี่ยม นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โต๊ะเครื่องมือ แผ่นรองสแตมปิ้ง อลูมิเนียม 7075

อลูมิเนียม 2024 (บ่มแข็ง , T451) อลูมิเนียมกลุ่มผสมทองแดงจึงมีความแข็งแรงสูง และทนต่อการล้าได้ดี
นิยมใช้ทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติกหรือแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกในสูญญากาศ แม่พิมพ์รองเท้า
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โครงสร้างเครื่องบินอุปกรณ์จับยึดต่างๆ

อลูมิเนียม 5052 (รีดแข็ง , H112) อลูมิเนียมกลุ่มผสมแมกนีเซียม สามารถชุบอะโนไดช์สีได้ดีมาก
ให้ผิวสวยงามเมื่อตัดกลึง สามารถใช้งานที่อุณหภูมิติดลบได้ดี นิยมใช้ทำอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน แม่พิมพ์ตัวอย่างภาชนะ
หรือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและอาหาร ท่อไฮดรอลิก หมุดย้ำชิ้นส่วนในยานพาหนะและอาคาร


ติดต่อ......................

บริษัท เอเชี่ยนพลัส ซัพพลาย จำกัด จ.สมุทรปราการ
Tel. 087-6039752 02-1863711 02-1863713 Fax.02-1863712
E-Mail : asianplussupply@hotmail.com

http://asianplus.plazathai.com/
http://www.asianplussupply.com